Agenda San Sebastian and Gipuzkoa


07
Aug
/
22
HOUR
10:30
PLACE
Boulevard (San Sebastian)
07
Aug
/
22
HOUR
12:00
PLACE
San Martín de Tours Church (Ataun)
Price
Free
07
Aug
/
22
HOUR
12:00
PLACE
San Pedro Church (Zumaia)
Price
Free
07
Aug
/
22
HOUR
18:45
PLACE
Hippodrome (San Sebastian)
Price
6,5-36,5 €
07
Aug
/
22
HOUR
20:00
PLACE
Principal Theatre (San Sebastian)
Price
20 - 25 €
07
Aug
/
22
HOUR
20:00
PLACE
Victoria Eugenia Theatre (San Sebastian)
Price
20-28 €
07
Aug
/
22
HOUR
20:00
PLACE
Kursaal (San Sebastian)
Price
11-54 €
08
Aug
/
22
HOUR
20:00
PLACE
Kursaal (San Sebastian)
Price
10 €
09
Aug
/
22
HOUR
20:00
PLACE
Principal Theatre (San Sebastian)
Price
20 - 25 €
10
Aug
/
22
PLACE
Tabakalera (San Sebastian)
Price
Sign up
10
Aug
/
22
HOUR
20:00
PLACE
Principal Theatre (San Sebastian)
Price
20 - 25 €
10
Aug
/
22
HOUR
20:30
PLACE
San Telmo Museum (San Sebastian)
Price
10 €
10
Aug
/
22
HOUR
20:30
PLACE
San Telmo Museum (San Sebastian)
Price
10 €
11
Aug
/
22
PLACE
Tabakalera (San Sebastian)
Price
Sign up
11
Aug
/
22
HOUR
19:30
PLACE
Victoria Eugenia Theatre (San Sebastian)
Price
35-60 €
11
Aug
/
22
HOUR
20:00
PLACE
Principal Theatre (San Sebastian)
Price
20 - 25 €
12
Aug
/
22
HOUR
19:00
PLACE
Kursaal (San Sebastian)
Price
51,80-80,60 €
12
Aug
/
22
HOUR
19:30
PLACE
Victoria Eugenia Theatre (San Sebastian)
Price
35-60 €
12
Aug
/
22
HOUR
20:00
PLACE
Principal Theatre (San Sebastian)
Price
20 - 25 €
13
Aug
/
22
PLACE
Tabakalera (San Sebastian)
Price
Sign up
X