Pagoa Lindy Hop

06 May / 23
22:00 h.
20 May / 23
22:00 h.
03 Jun / 23
22:00 h.
17 Jun / 23
22:00 h.
01 Jul / 23
22:00 h.
09 Sep / 23
22:00 h.
23 Sep / 23
22:00 h.
07 Oct / 23
22:00 h.
21 Oct / 23
22:00 h.
04 Nov / 23
22:00 h.
18 Nov / 23
22:00 h.
02 Dec / 23
22:00 h.
16 Dec / 23
22:00 h.
Price
10 €
Organize:
Pagoa Kafe Antzokia
X