Pribatutasun oharrak • Profesionalak

Tratamenduaren arduraduna

 • Identitatea: Donostiako Udala
 • IFZ: P-2007400A
 • Helbidea: Ijentea, 1 – 20003 Donostia
 • Telefonoa: 010 / 943 481 000
 • E-mail: udalinfo@donostia.eus
 • Datuen Babesaren Ordezkaria: dbo@donostia.eus

Tratamenduaren xedea

 • Helburua: Donostia norako turistikotzat sustatzeko profesional eta enpresen ordezkarien kontaktu datuen kudeaketa. Sustapen hau jarduera, aholkularitza zerbitzua, eta hirian edozein motako ekitaldiak antolatzeko informazio eta orientazioaren bidez egingo delarik. Hirian edozein motako ekitaldi antolatzeko aholkularitza, informazio- eta orientazio- zerbitzua kudeatzea. Donostiako turismoarekin erlazionaturiko komunikazio zerbitzuetara harpidetza kudeaketa.
 • Gordetzeko epeak: Honako tratamendu honen xede diren datu pertsonalak behar diren denboran gorde egin behar dira helburu hori betetzeko eta helburu horretatik eta datuen tratamendutik sor litezkeen erantzukizunak zehazteko. Fitxategiei eta dokumentazioari buruzko araudian xedatutakoa aplikatuko da.

Legitimazioa

DBEOren 6.1.e) artikulua: tratamendua beharrezkoa bada interes publikoaren izenean edo tratamenduaren arduradunari esleitutako botere publikoen izenean burututako eginkizun bat betetzeko:

 • 7/1985 Legearen, apirilaren 2koa, Toki-Araubidearen Oinarriak arautzen dituena, 25.2.h) artikulua.
 • 2/2016 Legearen, apirilaren 7koa, Euskadiko Toki Erakundeei buruzkoa, 17.1.22) artikulua.
 • 3/2016 Legea, Uztailaren 28Koa, Turismoarena.
 • DBEOren 6.1.a) artikulua: kaltetutako pertsonaren baimena.

Hartzaileak

 • Legalki ezarritakoak eta tratamendu honen eremuan aplikagarri direnak.
 • Convention Bureau-aren kideak.
 • Agente lokalak.

Eskubideak

Interesdunek honako eskubide hauek dituzte:

 • Donostiako Udala interesdunen datu pertsonalak tratatzen ari den ala ez dioen baieztapena jasotzeko eskubidea.
 • Haien datu pertsonaletara sarbide izateko, okerrak diren datuen zuzenketa eskatzeko, edo, kasuan kasu, ezabatzeko eskubidea, datuak jaso ziren beharrizanetarako jada beharrezkoak ez direnean.
 • Egoera jakin batzuetan honako hauek eskatzeko:
  • Datuen tratamendua mugatzea. Kasu horretan, Donostiako Udalak erreklamazioen aurrean defendatzeko edo haiek egikaritzeko gordeko ditu soilik.
  • Datuen tratamenduaren aurka egitea. Kasu horretan, Donostiako Udalak datuak tratatzeari utziko dio, salbu eta arrazoi legitimo larriak baldin badaude edo erreklamazio posibleen defentsa edo egikaritza badago. Banakako erabaki automatizatuetarako datuen tratamenduaren aurka egiteko eskubidea ere erabil dezake.

Eskubide horiek Donostiako Udalaren aurrean egikaritu ahal izango dira. Helbidea: Ijentea kalea, 1- 20003 Donostia.

Eskubideen egikaritzan behar den arreta jaso ez bada, Datuen Babeserako Euskal Bulegoaren aurrean erreklamazioa jarri ahal izango da. Helbidea: Beato Tomás de Zumárraga, 71 3. solairua - 01008 Vitoria-Gasteiz.

X